Bioritmi

Vai esi dzirdējis, ka mūsu produktivitāti ietekmē ne tikai tas, cik veselīgi dzīvojam, bet arī dienas laiks, kurā darbojamies? Ir cilvēki, kuri ir īsti cīruļi un visproduktīvāk strādā no paša rīta un ir cilvēki, kuriem darbaspējas ir izteikti aktīvas vakara pusē, ļaujot efektīvi darboties kaut vai cauru nakti. 

Bioritmi it termins, kas apzīmē cilvēka produktivitāti un pašsajūtu attiecīgās dienās un attiecīgās dienas stundās. Bioritmu teorijas pamatā ir 3 galvenie cikli jeb ritmi: 

  • intelektuālais, 
  • fiziskais,
  • emocionālais. 

Šie trīs cikli esot galvnie faktori, kas kontrolē cilvēka uzvedību un psiholoģisko stāvokli un, sekojot savam bioritmam ir iespējams novērot šo ciklu kāpumu un kritumu. Katrs no šiem trim cikliem iet cauri poztīvam un negatīvam periodam jeb kāpumam un kritumam. 

Dienas, kurās cikls mainās no negatīvā uz pozitīvo un otrādi ir tā saucamās kristiskās dienas – dienas, kad cikla ietekme ir vislielākā. Ja cilvēks jau laikus novēro savu bioritmu, tad ir iespējams prognozēt, kurus uzdevumus būtu vieglāk veikt attiecīgajā laikā un kurus atstāt vēlākam laikam. Lai izprasu, kā tu vari izmantot bioritmu vērošanu, lai veicinātu produktivitāti, ieskatīsimies padziļināti katrā no galvenajiem trim bioritma cikliem. 

Emocionālais 

Šis cikls atbild par nervu sistēmu un tiek saukts arī par jūtīguma ritmu, tā laikā pastipritāti tiek izjustas emocionālā stāvokļa un gastāvokļa izmaiņas  Tas attaino mūsu emocionālo stāvokli, nosaka cik optimistiski vai pesimistiski mēs esam, kā arī ietekmē garstāvokļa svārstības. Šā cikla kāpumā tev ir visradošākais potenciāls, tu esi atvērts komunikācijai, dabiski izstaro siltumu un mīlestību, un esi ar augstu pašapziņu. Šā cikla kritumā, tieši otrādi – tu esi noslēgts un nesabiedrisks, ātri nokaitināms, negatīvāk uztver ikdienas notikumus un tava pašapziņa krītas, aplielinot neapmierinātību ar sevi. Ir vērtīgi apzināties šā cikla ietekmi, lai jau laikus reaģētu uz gaidāmo emocionālo stāvokli un apzinātos, ka tas ir īslaicīgs. Šā cikla ietekme ilgst 28 dienas. 

Fiziskais 

Šis ritms iespaido mūsu fizisko stāvokli, enerģijas līmeni, spēju pretoties dažādiem ārējiem apstākļiem ieskaitot slimības, nosaka vispārēju fizisko spēku un izturību, kā arī iespaido koordināciju. Šā cikla kāpumā jeb, laika posmā, kad šis cikls ir visefektīvākais, tu jūties vislabākajā fiziskajā formā, lai strādātu pie projektiem, kuriem ir nepieciešama fiziska sagatavotība un izturība. Savukārt, cikla negatīvajā fāzē jeb kritumā eneģijas ir mazāk un var būt izteikts nogurums un miegainība. Pat, ja cilvēks jūtas, ka vēlas nodarboties ar aktivitātēm, pastāv iespēja, ka ķermenis nebūs pietiekami fiziski sagatavots un viskritiskākajos momentos var izteikti mazināties koordinācija un spēja fiziski kustēties. Šī cikla periodam vajadzētu sekot līdzi, jo tā kritumā var palielināties iespēja gūt fiziskas traumas. Fiziskais cikls ir visīsākais un ilgst 23 dienas. 

Intelektuālais

Šis cikls nosaka mūsu smadzeņu aktivitāti un ietekmē mūsu atmiņu, možumu, reakcijas spēju, mācīšanās ātrumu, spēju racionāli domāt un diskutēt, kā arī nosaka mūsu punktualitāti. Šis cikls arī atbild par to, cik efektīvi mēs plānojam savu nākotni un pieņemam lēmumus. Tiek uzskatīts, ka cikla kāpumā mēs esam intelektuāli vispretīmnākošākie – atvērti jaunām idejām, aktivitātēm un spējam pieiet lietām no citas puses. Savukārt cikla kritumā mums sagādā grūtības aprast ar jaunām idejām un konceptiem. Kritumā jeb negatīvajā fāzē nevajadzētu veikt lielus lēmumus, jo šajā periodā loģiskās spriešanas spējas ir pazeminātas un rodas tendence redzēt situāciju ne no tā plašākā skata punkta. Intelektuālais cikls ir visgarākais un ilgst 33 dienas. 

Katrs no šiem cikliem sāk savu gaitu brīdī, kad piedzimstam. Piedzimstot, katra cikla līmenis ir vidējās robežās, bet visas dzīves laikā cikli nemitīgi mainās, ietekmējot mūsu ikdienu. Šie trīs ir galvenie cikli, kas rada ietekmi uz ikdienu, bet tie nav vienīgie. Papildus šiem trim pamatcikliem, pastāv tādi pakārtoti cikli, kā garīguma, apziņas, estētiskais un intuīcijas cikls

.Padziļināti izpētot savu bioritmu, ir iespēja jau laikus apzināties, kurā mēneša posmā attiecīgajiem darbiem tu būsi visproduktīvākais un kurā būs jābūt gatavam iespējamiem šķēršļiem. Lai izvērtētu savu bioritmu un tā ietekmi, tu vari arī atskatīties uz kādu tuvas pagātnes dienu, kad nejuties savā vislabākajā formā un, apskatot attiecīgās dienas ciklu stāvokli, secināt, kāpēc tu juties tieši tā un redzēt vai un cik ļoti tavs bioritms ietekmē tavu dzīvi. Par citiem paņēmieniem, kā uzlabot savu produktivitāti!